کلیه دانشجویانی که در تهیه اسلاید و محتواهای آموزشی مهارت دارند، برای مشارکت در تولید محتواهای آموزشی دروس به اینجانب مراجعه نمایند.
در ضمن کانال اطلاع رسانی اینجانب : mohammadiasl@ می باشد.