آدرس : دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه - ساختمان شهید مهندس مهدی امینی - طبقه سوم - گروه کامپیوتر

آدرس ایمیل: mohammadiasl@pnu.ac.ir


تاریخچه گروه کامپیوتر:

دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه در سال 1383 با پذیرش دانشجو در رشته علوم کامپیوتر، در سال 1385 مهندسی نرم افزار، در سال 1386 مهندسی فناوری اطلاعات، در سال 1387 مهندسی سخت افزار کامپیوتر و در سال 93 با مهندسی کامپیوتر (در گرایشهای نرم افزار، معماری سیستمهای کامپیوتری، مهندسی فناوری اطلاعات) به فعالیت مشغول است.