دانشجویان گرامی
لطفاً هر گونه نظری در خصوص بهتر شدن وضعیت گروه کامپیوتر دارید و یا در طول دوران تحصیلتان، به آنها برخورده اید و برایشان راه حل دارید، در بخش نظرات همین پست اعلام نمائید.