ورود به سامانه کارآموزی

روال انجام پروژه : دانلود کنید.

روال کارآموزی : دانلود کنید.

فرم های لازم برای کارآموزی : دانلود کنید.

دستورالعمل درس پروژه: دانلود کنید.

فرم شماره یک درس پروژه: 

  • مخصوص دانشجویان علوم کامپیوتر : دانلود کنید.
  • مخصوص دانشجویان مهندسی نرم افزار: دانلود کنید.
  • مخصوص دانشجویان مهندسی سخت افزار: دانلود کنید.
  • مخصوص دانشجویان مهندسی فناوری اطلاعات: دانلود کنید.