به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند بنابر اطلاعیه جدید سیستم جامع گلستان، آخرین مهلت حذف و اضافه  9 اسفند ماه بوده و این زمان تمدید نخواهد شد.