با سلام

دانشجویان گرامی، روز سه شنبه 28 شهریورماه در مرکز ارومیه خواهم بود.