دانشجویان گرامی، با توجه به نزدیک شدن به فصل امتحانات، دانشجویان درس پایگاه داده می توانند با استفاده از دوره‌های آموزشی وب سایت  sqlzoo.net از طریق یک رابط‌ گرافیکی تعاملی، به سادگی با دستورات مختلف زبان SQL آشنا شوند و خروجی هر یک از دستورات را مشاهده نمایند.