دانشجویان عزیز

در روزهای 24 الی 26 بهمن ماه در دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه حضور خواهم داشت.