دانشجویان محترم

ضمن عرض پوزش، بابت عدم حضور در دانشگاه، خواهشمند است هرگونه پرسش و یا نظر خود را بصورت ایمیل برای اینجانب ارسال نمایید. از توجه شما متشکرم