به کلیه دانشجویان دانشگاه اطلاع رسانی شود تا از وبلاگ گروه کامپیوتر دیدن فرمایند. بخصوص از طریق گوگل جستجو صورت گیرد.