مجددا یادآور می شود که کلیه دانشجویانی که با اینجانب درس پروژه دارند و پروژه خود را تحویل نداده اند، بایستی گزارش پیشرفت پروژه خود را در پایان هر ماه به ایمیل بنده ارسال نمایند. ضمنا دانشجویان ذیل برای تعیین تکلیف نمره پروژه و کارآموزی ترم های قبل، سریعا از طریق ایمیل با بنده تماس بگیرند.

امید مندالی، سمانه بهمنی قره قشلاق