به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند کلاس های جبرانی درس شبکه های کامپیوتری 1 جمعه ها ساعت 10تا 12 تشکیل خواهد شد.

حبیب زاده