دانشجویان عزیز

تا پایان وقت امروز و شاید تا ساعت 12 فردا نمرات میان ترم شما بر روی سایت گلستان قرار خواهد گرفت . . .


ملاک نمرات، فعالیت حضوری شما در کلاس های درس می باشد . . . + تمریناتی که در برخی از دروس تحویل داده اید . . .