دانشجویان عزیز

از روز شنبه به تدریج نمرات میان ترم شما در سامانه قرار خواهند گرفت. . . 

لطفا پس از ثبت نمرات شما در گلستان بررسی نموده و هرگونه موردی را اطلاع دهید.


در ضمن برای اطلاع از اینکه نمرات کدام دروس ثبت گردیده اند، به همین وبلاگ سر بزنید. . .