برنامه کلاس های این هفته درس سیستم عامل به شرح ذیل میباشد:

سه شنبه  24 آذر ساعت 12

چهارشنبه  25 آذر ساعت 8 صبح     

پنج شنبه 26 آذر ساعت 10 صبح.