به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند جلسه جبرانی درس مهندسی فناوری اطلاعات 1/اینترنت روز جمعه 20 آذر ساعت 10 برگزار خواهد شد.