دانشجویان عزیز، دانشگاه پیام نور در حرکتی بسیار مناسب اقدام به برگزاری دوره های مهارتی برای دانشجویان دانشگاه پیام نور برای ورود به بازار کسب و کار نموده است. استفاده از این دوره ها برای دانشجویان دانشگاه پیام نور می باشد. این دوره ها شامل برنامه نویسی با C#  و برنامه نویسی وب و دوره های آموزشی متنوع و پرکاربرد می باشد. برای اطلاعات بیشتر کلیلک نمایید.