کلیه دانشجویانی که با اینجانب درس کارآموزی دارند و نمره برایشان ثبت نشده برای پیگیری ثبت نمره شنبه به دانشگاه مراجعه یا در وبلاگ و از قسمت نظرات آخرین وضعیت کارآموزی را اطلاع دهند تا با توجه به محدودیت زمانی ثبت نمرات، با مشکل مواجه نگردند.