با سلام

با توجه به درخواست دانشجویان مبنی بر شروع کلاس ها بعد از امتحانات ترم تابستان و همچنین هماهنگی با آقای مهندس داشچی رضایی، مقرر گردید کلاس های مربوطه بعد از 20 شهریور برگزار گردد. نتیجه نهایی متعاقبا اعلام خواهد شد.