ضمن عرض تسلیت فرارسیدن ایام شهادت حصرت علی (ع)، در شب های عزیز قدر از تمام عزیزان التماس دعا داریم.