به اطلاع دانشجویانی که با آقای چراغی فر کلاس داشته اند و بنا به هر دلیلی جلسات کلاسی نیمه تمام باقی مانده است می رساند، مابقی کلاس های ایشان روزهای 8 و 9 تیرماه از ساعت 8 صبح برگزار خواهند شد.

حتما حضور یابید . . .