دانشجویان علاقه مند به مسائل الگوریتمی:

می خواهیم بدانیم چند عدد اول در بین اعداد سری فیبوناچی کوچکتر از 1.000.000.000 (یک میلیارد) وجود دارد ؟ ؟ ؟