دانشجویانی که در نیمسال جاری، درس پروژه را انتخاب واحد نموده اند، هر چه سریعتر نسبت به دانلود فرم شماره یک از لینک زیر اقدام و پس از تکمیل در اسرع وقت به گروه تحویل نمایید.


فرم شماره یک - مخصوی دانشجویان رشته علوم کامپیوتر

فرم شماره یک - مخصوص دانشجویان رشته مهندسی نرم افزار

فرم شماره یک - مخصوص دانشجویان رشته مهندسی سخت افزار

فرم شماره یک - مخصوص دانشجویان رشته مهندسی فناوری اطلاعات