دانشجویان گرامی، 

ضمن پوزش از تأخیر، به اطلاع می رساند تمرین های سری اول کلیه دروس اینجانب حداکثر تا 2 فروردین بارگذاری خواهند شد. لطفا پس از دانلود و حل، در اولین جلسه بعد از عید جواب ها را به دستیار حل تمرین مربوطه تحویل دهید تا نمره و حق تان ضایع نگردد.