گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه در نظر دارد گروه های مختلف رباتیک را راه اندازی نماید. از دانشجویانی که دارای تجربه کار رباتیک هستند و همچنین دانشجویانی که این علاقه و توانایی را در خود سراغ دارند می توانند با مراجعه حضوری به اینجانب در ساعات تعیین شده از نحوه شروع کار مطلع شوند.