جالب است بدانید که :
رشته علوم کامپیوتر  از سال 1383
رشته مهندسی نرم افزار از سال 1385
رشته مهندسی فناوری اطلاعات از سال 1386
رشته مهندسی سخت افزار از سال 1387
و رشته های مهندسی کامپیوتر (گرایشهای مهندسی نرم افزار، مهندسی معماری سیستمهای کامپیوتری، مهندسی فناوری اطلاعات) از سال 1393

در دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه ایجاد گردیدند.
همچنین رشته های مهندسی کامپیوتر، اولین رشته های گروه فنی و مهندسی بودند که در دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه تأسیس و اقدام به جذب دانشجو نمودند.