دانشجویان محترم
در تاریخ 30 دی ماه (سه شنبه) امکان ویرایش مجدد نمرات میان ترم فراهم خواهد شد. لذا کلیه دانشجویانی که به نمرات خود معترض هستند می توانند حضورا جهت رؤیت برگه امتحانی میان ترم خود تشریف آورند تا اعتراض آنها مورد بررسی قرار گیرد. ضمنا به اطلاع می رساند نمرات میان ترم دانشجویانی که در آزمون میان ترم حضور نداشته اند و به طور پیش فرض نمره 3 یا 4 برای آنها در نظر گرفته شده است، به صفر تغییر خواهد یافت.