کلاس رفع اشکال درس برنامه نویسی به زبان C  روز چهارشنبه از ساعت 12 در سایت تخصصی رایانه برگزار خواهد شد.