دانشجویان گران قدر

سؤالات ارسالی درس سیستم های عامل دانشجویان زحمتکش کلاس را از لینک زیر دریافت نمائید.

 

دانلود سری اول (فصل های یک و دو)

دانلود سری دوم (فصل های سه و چهار)

دانلود سری سوم (فصل های پنج و شش و هفت)