دانشجویان گرامی
نمرات میان ترم درس طراحی الگوریتم ها نیز در سایت گلستان ثبت گردید. نمرات با اعمال ضریب 1.3333333 در برگه امتحانی میان ترم ثبت گردیده اند. چنانچه نمره شما اعلام نشده با اعلام نظر، بنده  را مطلع سازید.
موفق باشید