دانشجویان گرامی درس مهندسی فناوری اطلاعات 1/ اینترنت می توانند نمونه سوالات پایان ترم مربوط به این درس را از بخش مربوطه در وبلاگ دانلود نمایند. در ضمن نمرات میان ترم نیز در سیستم گلستان ثبت گردید.