دانشجویان گرامی 
می توانید نمونه سؤال میانترم درس برنامه سازی رایانه و همچنین برنامه سازی کامپیوتر را از لینک زیر دریافت نمایید.