دانشجویان عزیز و گرانقدر

کلاس فوق العاده برای جبران دروس عقب مانده برای درس برنامه سازی پیشرفته روز یک شنبه 16 آذر مصادف با روز دانشجو در ساعت 12 الی 14 در ساختمان شهید باکری کلاس (متعاقبا اعلام می گردد) برگزار می شود. جهت اطلاع از شماره کلاس به تلویزیون ها دقت نمایید. در صورت عدم وجود کلاس برای درس، به آقای مهندس ترقی (مسئول امور کلاس ها) مراجعه و تعیین تکلیف نمایید.