گروه نرم افزار دانشگاه در نظر دارد تیم برنامه نویسی دانشجویی دانشگاه را جهت اعزام به مسابقات مختلفی که در طول سال در دانشگاه های مختلف برگزار می گردد، آماده نماید. علاقه مندان به عضویت در تیم برنامه نویسی دانشگاه در قسمت نظرات همین مطلب مشخصات خود را اعلام نمایند.


با تشکر - گروه نرم افزار