قابل توجه دانشجویان گرامی

کلیه دانشجویان علاقه مند به حضور در فعالیتهای رباتیک، شامل برنامه نویسی، ساخت ربات و یا هر نوع ایده دیگر به گروه مراجعه نمایند.