قابل توجه دانشجویان گرامی

جهت خدمت رسانی بهتر در خصوص دروس و اساتید و سایر مسائل مربوط به رشته های گروه، اساتید زیر بعنوان اساتید راهنما و مسئول رشته های گروه معرفی می گردند. لطفا با توجه به زمانبندی انجام شده در خصوص مسائل خود به مسئول رشته مربوطه مراجعه نمایید:

1 ـ رشته علوم کامپیوتر : خانم مهندس محمودلو

2 ـ رشته مهندسی نرم افزار : مهندس کمال محمدی اصل

3 ـ رشته مهندسی فناوری اطلاعات : مهندس احسان شریفی

4 ـ رشته مهندسی سخت افزار و معماری سیستمهای کامپیوتری : مهندس داریوش داشچی رضایی

با آرزوی موفقیت