دانشجویان گرامی، با توجه به نزدیک شدن به فصل امتحانات، دانشجویان درس مهندسی فناوری اطلاعات 1/ مهندسی اینترنت می توانند با استفاده از دوره‌های آموزشی وب سایت  w3schools.com از طریق یک رابط‌ گرافیکی تعاملی، به سادگی با دستورات مختلف زبان های HTML/AJAX/JavaScript آشنا شوند و خروجی هر یک از دستورات را مشاهده نمایند.