عید سعید قربان، عید عبادت و بندگی و عید اطاعت از قادر یکتا را خدمت دانشجویان و همکاران گرامی تبریک عرض میکنیم.