دانشجویان عزیزی که آزمون معرفی به استاد دارند، سؤالات از نمونه سؤالات سال 91 به بعد خواهد بود. در مورد تستی یا تشریحی بودن سؤالات نیز مشابه آزمون پایان ترم خواهد بود.