با سلام

خوشبختانه با توجه به وضعیت خوب و مطلوب نمرات میان ترم، از فردا نسبت به ثبت آنها در سیستم گلستان اقدام خواهم نمود.


منتظر خبرهای بعدی از طریق همین سایت باشید.