سلام 

 دانشجویان عزیز، برنامه کلاس های آینده بشرح زیر خواهد بود : 

جمعه 17 اردی بهشت ماه 
       ساعت 8 : نظریه زبان ها و ماشین ها
       ساعت 10 : طراحی الگوریتم ها
       ساعت 12 : طراحی الگوریتم ها
شنبه 18 اردی بهشت ماه
      ساعت 8 : طراحی الگوریتم ها 
      ساعت 10 : طراحی الگوریتم ها
      ساعت 12 : نظریه زبان ها و ماشین ها
یکشنبه 19 اردی بهشت ماه
      ساعت 8: طراحی الگوریتم ها
      ساعت 10 : نظریه زبان ها و ماشین ها
      ساعت 12 : نظریه زبان ها و ماشین ها

با توجه به شرایط خاص، لطفا هر چه سریعتر اطلاع رسانی نمایید تا دانشجویان مطلع شوند. تا در فرصت مناسب بتوانیم درس را به اتمام برسانیم.