دانشجویان عزیز


کلاس های فردا پنج شنبه 9 اردیبهشت ماه تشکیل نمی شود. ضمن پوزش، حتما برای کلاس های جبرانی، اطلاع رسانی خواهم کرد.


موفق باشید.