به اطلاع دانشجویان گزامی می رساند کلاس های مهندسی فناوری اطلاعات 1/اینترنت از هفته جاری به جای روز چهارشنبه، در روز یکشنبه ساعت 16-18 برگزار خواهد شد.