به اطلاع دانشجویان و همکاران گرامی می رساند متاسفانه با خبر شدیم پدر گرامی استاد داشچی رضایی فوت شده اند. مراسم ترحیم آن مرحوم امروز (چهارشنبه 30 دی ماه) از ساعت 3 الی 5 بعدازظهر در مسجد جنرال برگزار خواهد شد.

روحشان شاد.