با سلام 

دانشجویان عزیزی که بنا به هر دلیلی نتوانسته اند در آزمون آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری نمره مورد انتظار خود را کسب نمایند، می توانند در آزمون مجدد روز پنج شنبه ساعت 13 که در محل سایت تخصصی رایانه برگزار خواهد گردید، حضور یابند. این آخرین فرصت می باشد و جمعه نمرات شما به صورت نهایی بر روی سایت قرار خواهند گرفت.


حتماً به زمان آزمون دقت نمایید. در صورت لزوم به بقیه دوستان خود نیز اطلاع رسانی بفرمایید.