با سلام

آندسته از دانشجویانی که راغب به شرکت در مسابقات برنامه نویسی دانشگاه پیام نور استانی میباشند میتوانند برای هماهنگی بیشتر برای تشکیل گروه و تمرین و اعزام با اینجانب وحید حسینی هماهنگ شوند. 

آدرس ایمیل: V.hosseini1@yahoo.com و vahid.hoseini@pnu.ac.ir

شماره تلفن: 09142608913

روزهای حضور در دانشگاه : سه شنبه و چهارشنبه هر هفته