به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند که میان ترم درس مهندسی فناوری اطلاعات1/اینترنت در سامانه گلستان ثبت شده است. دوستانی که به سایت گلستان دسترسی ندارند می توانند در همین وبلاگ با ذکر نام و شماره دانشجویی خود در قالب نظرات، از میان ترم خود اطلاع یابند.