دانشجویان محترم کلیه مسائل مربوط به میان ترم ها یا نمرات خود را از طریق وبلاگ و اطلاعیه های اساتید پیگیری نمایید.