به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند جلسه جبرانی درس مهندسی فناوری اطلاعات 1/اینترنت روز یکشنبه 29 آذر ساعت 16 برگزار خواهد شد.