به اطلاع دانشجویانی که با اینجانب درس پروژه دارند می رساند جلسه توجیهی روز سه شنبه 12 آبان ساعت 14 برگزار خواهد شد.